ΕΜΠΑΡΓΚΟ – ЭМБАРГО

εμπαργκοΤην βούληση μιας σαρωτικής πλειοψηφίας του λαού να αποκατασταθούν οι αμοιβαία επωφελείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία, την ανάγκη να προχωρήσει η κυβέρνηση σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εξετάσει όλες τις δυνατότητες τερματισμού των κυρώσεων της ΕΕ, εξέφρασε ο πρόεδρος του Πα.Κι.Ε.Φ. Ιωάννης Κοτσαηλίδης. Και εφόσον αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε το θέμα να συζητηθεί στην Ελληνική Βουλή η οποία θα εξουσιοδοτήσει τη κυβέρνηση να άρει το εμπάργκο της Ελλάδας προς την Ρωσία.

«Воля радикального большинства народа – восстановление взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Россией;необходимость того, чтобы правительство предприняло все необходимые шаги, обратившись к Европейской комиссии,и осуществить все возможные действия для прекращения санкций Европейского Союза», -сказал председатель партии «Всегреческое движение греко-российской дружбы»Иоаннис Коцаилидис.И если это невозможно, то вопрос будет обсуждаться в Парламенте Греции, который даст правительству возможность снять эмбарго Греции против России.

Αρέσει σε %d bloggers: